Välkommen till Esbo till 2024 FM stafett!

Esbo IF och Espoon Tapiot önskar alla hjärtligt välkomna och tävla i FM stafett till Alberga stadion!

Här hittar du viktig information angående tävlingens olika delområden – läs noggrant igenom ännu under tävlingsveckan.

ANMÄLNINGAR

Anmälningarna skall göras senast 30.8.2024 via nedanstående länk -länken är öppnat!

Enligt mästerskapsreglerna tas anmälningar emot ännu 24 h efter att anmälningstiden gått ut, anmälningsavgifterna skall då betalas sex dubblett.

Till anmälningssidan uppdateras de anmälda lagen i realtid.

Anmälningsavgift 30 € / lag, betalas på SM-viestit /Esbo IF konto:
FI25 4055 0017 2776 47 / Esbo Idrottsförening rf, BIC / Swift HELSFIHH.
Skriv i meddelandefältet föreningens namn och mängden anmälda lag

Anmälningsinstruktioner

Anmälningarna görs i fortsättningen via Kilapailukalenteri, anmälningslänken öppnar under våren 2024. Vi uppdaterar här instruktionerna i god tid innan anmälningssidan öppnas.

Regler

Tävlingarna följer WA:s internationella friidrottsregler och SUL mästerskapsregler.

ANMÄLNINGSLÄNKEN

Ankomst till Alberga

Så här kommer du till Alberga

Till Alberga Stadion kommer man med Åbovägen (väg nr 110), mata in adressen Gamla landsvägen (Vanha Maantie) i navigatorn, varifrån du hittar vägskyltning till idrottsparken.

Lägg inte adressen Grindåkersgatan i navigatorn, den tar dig fel väg till idrottsparken. Simhallens P-område ör reserverat för ENDAST simhallens gäster, så parkera inte bilen eller bussen här!

 

 

Parkering i Alberga Idrottspark

För parkering och lossning av bussar är på P-planen.

Parkering av personbilar sker på P-platsen intill Gamla landsvägen. OBS! P-området intill ishallen är i första hand menad för ishallens användare. På ifrågavarande P-område är parkeringen tidsbegränsad. – på andra områden på Gamla Landsvägen är parkeringen inte tidsbegränsad.

Föreningstält

För föreningstält har området bakom bortre kurvans sandplan och dess närliggande områden reserverats. Platsen för tältet skall reserveras från tävlingskansliet med e-post – toimisto@espoo2024.fi OBS! Meddela även tältets storlek för föreningen.

 

Inkvarteing under FM Stafett

Vi har gjort samarbetsavtal med Sokos Hotels, med vilka vi kan erbjuda ett mångsidigt urval av inkvarteringar – hotellalternativen hittar du här:

Vi ger gärna tilläggsinformation angående allt om kost och logi: toimisto@espoo2024.fi

Vi har gjort ett samarbetskontrakt med Sokos Hotels, med vilket vi kan erbjuda invartering i flere olika hotell i huvudstadsregionen. OBS! Anmälningarna görs tillsvidare via följande länk – här också mat anmälning:

https://link.webropolsurveys.com/S/80A6A171B861EF97 .

Hotellalternativ

Hotellerbjudandet innehåller bufféfrukost. I varje hotell finns en viss kvot av rum reserverade till detta specialpris. Hotellen fylls i bokningsordning. I hotellen kan man också erbjuda middag.

Sokos Hotel Tripla, Böle, Helsingfors – bekanta dig med hotellet här

50 st 2 pers rum och 100 st 2 pers rum med dubbelsäng                  

pris 115€/1 pers rum och 125 €/2 pers rum

Radisson Blu Seaside, Gräsviken, Helsingfors bekanta dig med hotellet här

60 st 2 pers rum och 70 st 2 pers rum med dubbelsäng                  

pris 105€/1 pers rum och 115 €/2 pers rum

50 st double King rum                                        

pris 125€/1 pers rum och 145€/2 pers rum

Sokos Hotel President, Kampen – Helsingfors – bekanta dig med hotellet här

150 st 2 pers rum och 50 st 2 pers rum med dubbelsäng                  

pris 115€/1 pers rum och 125 €/2 pers rum

Heymo 1 by Sokos Hotels, Otnäs, Esbo – bekanta dig med hotellet här

70 st rum med dubbelsäng och 80 st 2 pers rum med skillda sängar       

pris 70€/1 pers rum och 80 €/2 pers rum inkl. Well 7 buféfrukost

7 st Heymo Room (1-7 pers, 2 dubbelsängar, 3 enskilda sängar)      

pris 250€ inkl. Well 7 buféfrukost.

Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Hagalund, Esbo – bekanta dig med hotellet här

80 st 2 pers rum                                       

pris 90€/1 pers rum och 100€/2 pers rum

Radisson Blu Esbo, Otnäs, Esbo – bekanta dig med hotellet här

150 st 2 pers rum                                      pris 90€/1 pers rum och 100€/2 pers rum

Vi ger gärna tilläggsinformation angående allt om kost och logi. Skicka meddelande till toimisto@espoo2024.fi

Mat under tävlingarna

Vi erbjuder buffémat under tävlingsdagarna i närheten av Alberga Stadion till alla som löst in matkuponger. Biljettpriset som förköp är 13e, på platsen köpt 14,50e.

Du kan beställa matkupongerna via reservations länken till förköppris den 30.8.2024 fram tills.

Preliminära tidtabellen har publicerats:

FM STAFETT ESBO 7.-8.9.2024
PRELIMINÄR TIDTABELL
LÖRDAG 7.9.2024

10:00   F15 4x80m h försök
11:10   P15 4x80m h försök
11:44   H17 4x100m försök
12:02   D17 4x100m försök
12:26   D19 4x100m försök
12:44   H19 4x100m försök
13:02   F15 4x100m försök
13:56   P15 4x100m försök
14:26   Damer 4x100m försök
14:44   Herrar 4x100m försök
15:00   Paus
15:40   Öppningstal
15:45   F15 4x80m häck B fin
15:52   F15 4x80m häck A fin
15:59   P15 4x80m häck B fin
16:06   P15 4x80m häck A fin
16:13   H17 4x100m fin
16:20   D17 4x100m fin
16:27   D19 4x100m fin
16:34   H19 4x100m fin
16:41   D 4x100m fin
16:48   H 4x100m fin
16:55   F15 4x100m fin B heat
17:02   T15 4x100m fin A heat
17:09   P15 4x100m fin
17:17   D19 3x800m fin
17:27   H19 3x800m fin
17:37   D17 3x800m 1.heat
17:47   D17 3x800m 2.heat
17:57   H17 3x800m 1.heat
18:07   H17 3x800m 2.heat
18:24   D 4000m (DMR)
18:44   H 4000m (DMR)
18:57  Dagen avslutas

SÖNDAG 8.9.2024

9:45     D17 4 x 100 m h försök
10:08   H17 4 x 300 m försök
10:32   D17 4 x 300 m försök
11:15    D 3 x 3000 m Gång
            H 3 x 3000 m Gång
12:15   Paus
12:46   Dagen öppnas
12:50   D17 4 x 100 m h fin B
12:56   D17 4 x 100 m h fin A
13:02   D19 4 x 100 m h fin B
13:08   D19 4 x 100 m h fin A
13:14   H17 4 x 100 m h fin B
13:20   H17 4 x 100 m h fin A
13:26   H19 4 x 100 m h fin B
13:32   H19 4 x 100 m h fin A
13:42   F15 4 x 800 m 1 heat
13:57   F15 4 x 800 m 2 erä
14:12   P15 4 x 800 m 1 erä
14:26   P15 4 x 800 m 2 erä
14:40   H/D 4 x 1500 m blandsstafett
15:05   Arrangörerna byter flaggor
15:10   D17 4 x 300 m fin
15:18   H17 4 x 300 m fin
15:33   H19 4 x 400 m 1 heat
15:42   H19 4 x 400 m 2 heat
15:51   D19 4 x 400 m 1 heat
16:00   D19 4 x 400 m 2 heat
16:09   D19 4 x 400 m 3 heat
16:18   D 4 x 400 m 1 heat
16:26   D 4 x 400 m 2 heat
16:34   H 4 x 400 m 1 heat
16:42   H 4 x 400 m 2 heat
16:50   H 4 x 400 m 3 heat
17:00   Tävlingarna avslutas

********************************************

Link till Resultat kommer här

********************************************

Call Room tidtabell

Call Room tidtabellen publiceras då den slutliga tävlingstidtabellen är bekräftad.

Kom ihåg att bekräfta lagen senast 90 minuter innan grenens början via nedanstående länk. (LÄNKEN HAR ÖPPNATS!)

BEKRÄFTANDE AV DELTAGANDE ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÅ DELTA.

Tidtabell för prisutdelning

Priserna delas ut bakom huvudläktaren framför Kameleonten hallen. Tidtabellen publiceras senare.

Bekräftelse är en förutsättning för att få delta!

KOM IHÅG att sökande av lagpaketet inte är bekräftelse av deltagande. Bekräftelse skall göras för varje lag enskillt.


Vi har i bruk elektronisk bekräftelse. Anvisningarna har uppdaterats:

Lagens löpordning bekräftas i samband med bekräftelsen. Bekräftande av deltagande skall göras senast 90 minuter före grenens början. Grenens början betyder tiden, då grenen framkommer första gången i tidtabellen. Bekräftelsen kan göras tidigast dagen innan tävlingen, dvs tävlingsdeltagande i lördagens grenar kan göras på fredagen och söndagens grenar på lördagen.

Ett redan bekräftat deltagande kan ändras eller inhiberas. Det redan bekräftade deltagandet inhiberas och sedan gör man en ny bekräftelse via det elektroniska systemet. Inhiberande av bekräftelse görs via länken som kommit till eposten, och skall göras senast 90 minuter innan grenens början. Tiden är alltså den samma som den egentliga bekräftelsetiden.

Ifall grenen har försöksheat och final, behöver man ej bekräfta deltagandet till finalen. Ifall man vill ändra på löpordningen till finalen, skall bekräftandet göras senast 90 minuter före grenens början. Även om man i praktiken kan byta ut alla löparna i laget, så i praktiken kan man inte ta löpare från föreningens andra redan bekräftade lag, tex löpare från lag 2 kan inte lyftas upp till lag 1.

Ifall laget måste byta ut en löpare efter att bekräftelsetiden gått ut, kan man göra det med tävlingsläkarens läkarintyg, i vilket var det framgår att löparen inte kan delta pga medicinska skäl. Ifall det uppstår behov efter att bekräftelsetiden gått ut får man kontakt med tävlingsläkaren via tävlingskansliet.

OBS! Alla förändringar efter att bekräftelsetiden gått ut, görs skriftligt via tävlingskansliet

BEKRÄFTELSELÄNKEN

Deltaganderätt

Då man bekräftar löpordningen måste man ta i beaktande anvisningarna i mästerskapsreglerna angående deltagande rätt:

Idrottaren får delta under samma dag endast i en åldersklass tävling (utom gångstafetter).

I herr och damklassernas stafetter kan idrottare som fyller minst 14 år under år 2024 delta.

I H/D 17-19 måste minst en deltagare representera den klassen som vilken det är frågan om. Alla löparna måste under år 2024 fylla minst 14 år.

I 15-års klassen måste minst en av deltagarna höra till 14- respektive 15-års klassen. Alla idrottarna måste under år 2024 fylla minst 12 år.:

Idrottarna kan delta i samma gren endast i en åldersklass. I detta hänseende tolkas följande grenpar som samma gren sinsemellan:

4 x 400 m och 4 x 300 m

4 x 800 m, 3 x 800 m och DMR (Distance Medley Relay 1200 m, 400 m, 800 m och 1600 m)

4 x 100 m h. och 4 x 80 m h.

Tävlingskansli

Tävlingskansliet är beläget inne i Kameleonten, på uppvärmningsområdet intill caféet.

Tävlingskansliet är öppet enligt följande:

fre 6.9 kl 16-21, lö 7.9 kl 8-19 och sö 8.9 kl 8-18

Tävlingskansliets telefonnummer är: 0400 890760 (OBS! Detta nummer är i bruk endast fr.o.m. 6.9.2024!!)

Föreningsmaterial

Föreningsmaterialet kan avhämtas från tävligskansliet. Föreningsmaterialet innehåller lagvis sorterade tävlingsnummer, idrottar- och funktionärskort, samt i förväg beställda matbiljetter.

Funktionärskort vilka berättigar till gratisinträde delas ut till lagen enligt SULs anvisningar. Föreningens representant söker allt material som tillhör föreningen på en gång.

Mängden lagkortten
1–52
6–104
11–206
21–308
yli 3010

Ifall föreningens representant kommer och avhämtar föreningens material först på lördagen eller söndagen då stadion har passagekontroll, måste ni vara i förväg i kontakt med tävlingskansliet 0400 890 760 – till föreningsrepresentanten levereras ett engångs passagekontroll kort, med vilket hen kan röra sig från porten till tävlingskansliet.

Tävlingsnummer

Tävlarna har två nummerlapper, vilka fästes en i ryggen och en på bröstet. Nummerlappen får ej vikas eller klippas.

Tävlingsnummrorna måste fästas innan samlingsplatsen. Utan tävligsnummer kan man ej delta i tävlingen. OBS! Tävlingsnummern är grenspecifik.

Uppvärmingsområde

Som uppvärmingsområde fungerar Kameleonten Arenans friidrottsområde. OBS! de övriga delarna i hallen är i andra grenars användning, och till vilka man inte får gå!

 

Call Room

Call Room tidtabellen publiceras då den slutliga tidtabellen är bekräftad efter att anmälningstiden gått ut.

Call Room – samlingsplatsen finns i det gråa tältet nära 100 m starten.

Kassar, väskor, ryggsäckar eller dylika är inte tillåtna att hämta till samlingsplatsen eller tävlingsplanen. Till planen är det tillåtet att ta med endast spikskopåse och dricksflaska. All elektronik är också förbjuden att ta med till planen. Call Room tar inte emot idrottarnas saker för uppbevaring.

Tävlarna måste ha på sig föreningens officiella tävlingsdräkt. Reklamer som förekommer på dräkterna måste vara enligt WA:s regler (följa god sed).

Tävlingsskorna skall vara enligt reglerna och spikarna rätt storlek. OBS! I tävlingarna övervarkas slumpmässigt de under sommaren 2020 av WA i kraft trädda regler. Mera information hittar du HÄR

Biljettförsäljningen öppnar i mars-april. Länken kommer du att hitta här.Biljettpriserna uppdateras här.

 

LÄNK TILL BILJETTFÖRSÄLJNINGEN

Här hittar du bl.a. protestinformation, grenspecifik tilläggsinformation, kvalifikationer, första hjälp.

Återlämning av utrustning, utgång och mixed zone

Efter grenens slut går alla idrottarna ut via mixed zone, vilken är belägen efter målområdet på utsidan av banan i främre kurvan.

Återlämning av utrustning görs med korgar. Idrottarna klär av sig sina kläder i korgar på startplatsen varefter korgarna föres till tältet bredvid mixed zone.

I mixed zone har median möjlighet att intervjua idrottare. Där finns också en möjlighet att bli kallad till dopingkontroll.

Omklädningsrum och tvättmöjligheter

Omklädningsrummen är belägna i huvudläktarens nedre gång, ingång via de yttre dörrarna. Damerna har omklädningsrum nr 1 och 2, männen omklädningsrum nr 3 och 4.

Grenspecifik tilläggsinformation

4000m (DMR – Distance Medley Relay) stafettens sträckor är: 1200 m, 400 m, 800 m och 1600 m.

Blandstafettens löpordning är: man-kvinna-man-kvinna.

Försöksheat används endast i sprint- och häckstafetterna samt 4 x 300 m stafetterna.

I gångstafetterna är det en 60 minuters tidtagningsgräns i användning.

I 4 x 400 m stafetterna görs lagens ranking enligt den gånga eller föregående årets notering för föreningens bästa resultat för 4 x 400 m laget. Noteringen kan gälla resultatet från två säsonger.

Domarutskottet har dock en möjlighet att göra förändringar i ranking-ordningen för föreningarna, ifall lagets statistiktid inte motsvarar föreningens ifrågavarande års sammansättning och klass. För varje förening kontrolleras bästa tiden, dvs på detta sätt bestämmes klassificeringen för föreningens lag 1.

Föreningarnas möjliga andra lag löper huvudsakligen i något annat än det sk A-heatet. Domarutskottet kan göra ett avvikande beslut i detta, ifall lagnivåerna i föreningen urskiljer sig klart.

Kvalifikation från försöksheat

4 x 100 m ja 4 x 300 m

Heat  Q   q  
23 2
32 2
41 4
51 3

Ifall det finns sex (6) eller flera försöksheat, löpes två jämnstarka finalheat. Till finalen kommer heatsegrarna och de övriga på basen av tiderna. Heaten indelas enligt tiderna från försöksheaten.

Häckstafetter

Finalen löpes som två heat, i vilka de åtta snabbaste lagen är med. Resultatet från finalen baserar sig på tiderna.

Distanstider

Distanstider noteras endast på 400 m, 800 m och DMR-stafetterna.

Anvädning av tejp (TR 24.4. (se regler s. 149)

Då man i stafetter löper antingen hela eller en del av sträckan på egna banor, kan den som väntar på pinnen lägga ett kontrollmärke på den egna banan med häftande tejp, som är max av storleken 5 cm x 40 cm, och vilken urskiljer sig tydligt från banans egna märkningar och vilken inte förorsakar förvirring. Inga andra kontrollmärken får användas. Domarna skall vid behov instruera idrottarna att följa denna regel och vid behov ta bort märken som inte uppfyller kraven. Ifall idrottaren inte följer anvisningarna, tar domaren själv bort de överflödiga eller felaktiga märkena.

OBS! I allvarliga fall kan reglerna CR18.5 och TR7.2 tillämpas.

Protester

Möjliga protester lämnas till tävlingskansliet. Protesten skall lämnas senast 30 min efter att tävlingens officiella resultat har publicerats. I samband med lämnade av protesten skall en protestavgift erläggas (50 €, endast kontantbetalning), vilken returneras ifall protesten godkännes.

Resultattavla

Under tävlingarna är i användning en elektronisk resultattavla. De officiella resultaten kommer som PDF-filer till live-resultaten. I PDF-resultaten står klart publiceringstiden, från vilken protesttiden räknas att börja.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker på området mellan stadions huvudläktare och Kameleonten hallen.

Med på prisutdelningen är också en tränare eller föreningsrepresentant och mottar föreningsmedaljen. Prisutdelningen sker enligt egen tidtabell – se ”Tidtabell”

Samling i närheten av prisutdelningsplatsen 5 minuter innan den utmärkta tiden i tidtabellen.

Videoövervakning

Tävlingshändelserna övervakas även av en videodomare.

Första hjälp

Första hjälp personalen dejourar på planen och de har ett reserverat rum inne på stadion på nedre gångens omklädningsrum. Kontakt med tävlingsläkaren får man kontakt via första hjälpen (förutom i situationer då lagen har behov att ändra löpare i laget efter att bekräftelsetiden gått ut, då tas kontakt via tävlingskansliet).

 

SM-viestit 2024 Espoo
Grindåkersgatan 17, 02650 Esbo
toimisto@espoo2024.fi